Včelí produkty jsou zázrak

Využití včelích produktů má v přírodním a lidovém léčitelství velkou tradici. Tyto produkty jsou také dnes stále více populárnější a jsou i nadále předmětem vědeckých studií.

Včelí produty můžeme zařadit do dvou skupin. Do první patří "rostlinný material", jenž včely nasbírají ve volné přírodě, obohacují o látky vlastního těla nebo jinak upravují a přinášejí do úlu. Sem patří med, propolis a pyl.

Do druhé skupiny patří "ryze včelí produkty", to znamená látky, jěž včela přímo vzrábí ve svém těle a dává ve prospěch celého včelstva. mezi tyto látky řadíme včelí vosk, mateří kašičku a včelí jed.

matka medný plást