Mateří kašička

Mateří kašička je čistým včelím produktem. Včely ji vytvářejí ve svých hltanových žlázách a používají ji pouze pro krmení včel. Tuto potravu dostávají všechny včelí larvičky tři dny po svém vylíhnutí z vajíčka. Dá je jí krmena pouze ta larvička, ze které se má vyvinout včelí matka. I když včelí dělnice i matka pocházejí ze stejného genetického základu (z kteréhokoli vajíčka - mimo trubčí - se může vyvinout včelí matka), přesto díky tomuto odlišnému způsobu výživy je mezi včelí dělnicí a matkou na první pohled patrný rozdíl. Včelí matka je již svým vzrůstem podstatně větší než dělnice, na vrcholu sezony podává obrovský výkon, když během jediného dne naklade i několik tisíc vajíček. Nejzřetelnější rozdíl je zde ale v délce života. Zatímco včelí dělnice se dožívá v létě v plné praco vní aktivitě tři až čtyř týdnů a v zimě přežívá šest až osm měsíců, včelí matka se může dožít až pěti let, a i v tomto vysokém věku je schopna - i když omezeně - klást vajíčka. Navíc je včelí matka jediná samice v úle, která pohlavně dospívá (trubci dostávají obdobnou potravu ve formě trubčí kaše). Znamená to tedy, že mateří kašička - kromě své značné výživné hodnoty - musí mít výrazný hormonální účinek podobný účinkům ženských hormonů.

Proto je důležité mateří kašičku ihned po odebrání z matečníků správně konzervovat. Při odběru nepoužíváme kovové předměty, protože stykem s kovem se dosti účinných látek ničí. Nejsnadnější je konzervace v medu. Je třeba však vědět, že mateří kašička je látka výrazně hydroskopická, tj. dokáže vstřebávat vzdušnou vlhkost. Proto musíme dodržet zásadu, že d o medu dáme nejvýše tři váhová procenta kašičky. V praxi to znamená. že do 250 g medu můžeme přidat maximálně 7,5 g mateří kašičky. Kdybychom to nedodrželi, stouplo by v medu i množství vody nad únosnou mez, a vše by zkvasilo. Mateří i kašička sedimentuje v medu po vrstvách, nerozptýlí se r rovnoměrně, proto před užitím je vhodné dřevěnou, nebo skleněnou tyčinkou vždy med promíchat. V zahraničí lze dostat praktické balení pro řidiče, které se skládá z malé dózičky s medem, mateří kašičky v kapsli a lžičky z umělé hmoty. Vše se promíchá až těsně před užitím a slouží k zahnání únavy řidiče. Další možnost konzervace mateří kašičky je v medovině nebo lihu.

matečníků do injekčních stříkaček z umělé hmoty (jednorázové stříkačky). Otevřený konec, kam se obvykle nasazuje jehla, uzavřeme opakovaným pon ořením do roztaveného včelího vosku, vše zabalíme do alobalu a můžeme uchovat v mrazničce. Před použitím ponecháme v temnu několik hodin při pokojové teplotě rozmrznout a ihned použijeme. Pro včelaře je těžko dostupná konzervace lyofilizací mateří kašičky. Zde se konzervovaná látka hluboce zmrazí a vysuší, takže výsledným produktem je bílý nebo nažloutlý prášek, který je dodáván do spotřebitelské sítě většinou zatavený ve skleněných ampulích. Lyofilizace je nejšetrnější způsob konzervace, při němž zůstává zachováno maximální množství účinných látek.

Mateří kašička - vzhledem ke svým specifickým účinkům - má i svá pravidla pro užívání. Není vhodné mateří kašičku užívat dlouhodobě, ale pouze ve formě léčitelských kúr jednou, maximálně dvakrát ročně. Vzhledem ke své hormonální povaze by mohla při dlouhodobém používání způsobit narušení hormonální rovnováhy v našem těle a tím i některé nepříznivé projevy. Krátkodobé užívání je vhodné všude tam, kde došlo k p oškození centrálního nervového systému. Ať to jsou stavy po mozkových cévních příhodách, projevy nedostatečného prokrvení mozku, nebo degenerativní onemocnění mozkové tkáně, jako je například Parkinsonova nemoc s nezvládnutelnými třesy končetin a později i celého těla, roztroušena skleróza nebo módní Alzheimerova choroba s rychle postupující demencí. Mám i několik zkušeností s podáváním maten kašičky dětem, které trpí epilepsií. Opakované podávání mateří kašičky nejen zmenšilo počet záchvatů, ale tyto děti, které jsou jistě svou nemocí poznamenány i psychicky, začaly ve škole lépe prospívat a ustupovaly i jejich problémy s výchovou. Přesto před podáváním maten kašičky dětem bych doporučoval poradit se s dětským lékařem nebo neurologem, který by měl děti během léčby sledovat. Vhodné je užívání mateří kašičky ženami s potížemi, které provázejí přechod. Mateří kašička zde vyrovnává pokles hladiny ženských hormonů a zmírňuje nepříjemné doprovodné obtíže. Podobný účinek se využívá i u léčby zbytnění předstojné žlá zy prostaty - u mužů. Pokud lékař vyloučí nádorové postižení prostaty, je možno dvakrát ročně s dobrým efektem provádět kúru mateří kašičkou. Ta díky obsahu ženských hormonů brání dalšímu růstu žlázy. Ve Francii byl již v roce 1952 zaregistrován přípravek - MK- apiserum - a byl používán mnoha významnými muži s těmito problémy.

vyrovnává. A právě zde je vhodné pomoci podáváním mateří kašičky. Pro stimulující účinky a celkové regenerační působení je maten kašička předurčena i k jarním očistným kúrám. Pro tyto účely se k nám dováží pod názvem Světlo východu preparát, který lze občas koupit v lékárnách. Sestává z 10 nebo 12 ampulí, které obsahují med, mateří kašičku a výtažek z žen-šenu. Užití je jednoduché - každý den ráno nalačno před snídaní vypijeme přiloženou slámkou obsah jedné ampule. P odobně můžeme pro léčitelskou kúru používat i snadněji dostupnou lyofilizovanou mateří kašičku. Seženeme ji v prodejnách se zdravou výživou nebo ve včelařských prodejnách. Užíváme obden ráno nalačno obsah jedné ampule rozpuštěný v troše vlažné vody. Nesypeme do čaje - účinkem taninu a