Včelí jed

Mast s apisinem

Včelí jed - podobně jako mateří kašička a včelí vosk - je opět výhradně včelí produkt a slouží včele k obraně před vetřelcem, který ji chce připravit o pracně sesbírané zásoby medu. A protože se včela většinou bránila proti daleko většímu tvorovi, než je sama, musí mít tato obranná látka pro vetřelce tak nepříjemné důsledky, že jej obsah jediného jedového váčku zažene na ústup. Včelí jed se projevuje v lidském organismu zvláště silnými účinky, a to zejména na krevní tělíska a na nervový systém. Ve větší dávce dokáže výrazně ovlivnit látkovou výměnu. Zdravý dospělý člověk, který netrpí alergií na včelí jed nebo na bílkoviny včelího žihadla se však nepříznivých účinků nemusí přehnaně obávat. Bylo totiž dokázáno, že najednou bez pod statné újmy na zdraví snese až dvě stovky žihadel. Není-li však v dobré zdravotní kondici, pak třeba i jediné žihadlo mu způsobí přechodné problémy. To jistě na vlastní kůži poznal nejeden včelař, který je již jinak na včelí jed zvyklý, ale v případě velké únavy, horka nebo po požití alkoholu mu i po jednom včelím bodnutí nebylo dobře. Je užitečné znát zásady první pomoci při bodnutí včelou. Pokud se nejedná o alergika, a žihadlo není v jazyku, ústech nebo v rohovce oka, stačí šetrně seškrábnout žihadlo tak, abychom nezmáčkli jedový váček na konci žihadla a neprázdnili jeho obsah do rány. Místo vpichu neutralizujeme potřením cibulí, čpavkem, medem (vhodné je použít Fenistil gel, který jednak zneutralizuje včelí jed, ale zároveň i tlumí svědění a tvorbu otoku), na ránu přiložíme studený obklad a chvíli postiženého pozorujeme, zda nedochází k nežádoucí reakci. Stačí jen pár minut, kdy můžeme nabídnout třeba kávu nebo čaj. Většinou dojde pouze k zarudnutí kůže, jejímu svědění a otoku v místě vpichu. Zde bych chtěl upozornit na skutečnost, že tato kožní reakce může být někdy poměrně rozsáhlá až do velikosti plochy, kterou pokryjí dvě mužské dlaně. Pokud se tato reakce odehrává jen v okolí vpichu, nejde o alergickou reakci i při jejím značném rozsahu (do popisované velikosti dvou mužských dlaní) .Ze zkušeností však vím, že pokud přijde postižený s větší kožní reakcí v okolí vpichu k lékaři, ten často z neznalosti problému do zprávy uvádí, že jde o alergickou reakci na včelí jed a toto ošetřovanému sdělí. Tím velmi často vznikají zbytečné sousedské spory, kdy na základě takového povrchního vyšetření a neuváženého výroku lékaře je požadováno odstranění včel. Alergii na včelí žihadlo nebo včelí jed je nutno prokázat kožními testy. Pokud se alergie prokáže, je nutné postiženého vybavit průkazem alergika a léky pro nezbytnou první pomoc. Na mnoha případech jsem se však poučil, že pravda bývá jiná, navíc postižený o své alergii nemusí dosud vědět. Doporučuji tedy všem chovatelům včel seznámit se, se zásadami poskytnutí prví pomoci a každé stanoviště včel vybavit základními léky pro tento případ. Zásady první pomoci u alergické reakce na včelí bodnutí jsou i v tomto případě se snažíme seškrábnutím rychle odstranit žihadlo, postiženého odvedeme do klidné místnosti, kde ho uložíme. Místo vpichu po potření gelem Fenistil chladíme studeným obkladem. Je-li bodnutí na končetině, můžeme nad ranou lehce asi na pět minut zatáhnout paži nebo stehno širším pruhem látky. Potom podáme základní léky proti vzniku alergické reakce. Jde-li o dospělou osobu, podáme jednu tabletu Zyrtecu a jednu tabletu Medrolu (pozor, nezaměňte s Medrinem!), kterou pacient může déle cumlat. Potom přivoláme lékařskou po- moc. Postiženého neponecháváme o samotě, ale naopak jej stále sledujeme. Naše jednání by mělo být klidné, rozhodné, bez náznaků paniky. Pokud jde o dítě do deseti let, postupujeme st ejně, pouze dávky léků volíme poloviční. Jestliže jsme se drželi tohoto doporučení, udělali jsme pro postiženého vše, co je v možnostech předlékařské první pomoci. Není chybou, jestliže léky podáme tam, kde si nejsme jisti, zda jde o alergika či ne, případně kdy postižený dostal žihadlo poprvé a jeho jednání má hysterické rysy. Protože v některých vypjatých situacích se nemusíme ihned správně orientovat, doporučuji na včelín nebo včelnici vložit do lékárničky i telefonní číslo lékařské první pomoci nebo nejbližšího zdravotnického zařízení. Tady však musím říci, že i když alergické reakce po včelím bodnutí vypadají někdy značně dramaticky, v drtivé většině případů vše dobře končí. Jako chovatelé včel bychom však správné zásady první pomoci určitě znát měli, čímž bychom si navíc získali i respekt. Nyní se možná zeptáte, kde lze doporučené léky získat. Fenistil gel můžeme koupit bez receptu v každé lékárně, je vhodný i na reakce po štípnutí komárem, vosou, ale i na bolestivé spáleniny od slunce a podobně. Na Med rol a Zyrtec potřebujeme lékařský recept. Protože však na jedno stanoviště stačí nejvýše dvě tablety od každého léku, je vhodné, aby se domluvilo více včelařů a lék si rozdělili. Ošetřující lékař vám jistě potřebné léky, po vysvětlení, k jakému účelu je potřebujeme, předepíše - třeba i za úhradu pacientem. Včelí jed nám však nezpůsobuje jen trápení a bolest. Zkušenostmi mnoha lidí bylo ověřeno, že po mnohočetném bodnutí může dojít k přeladění organismu a tělo si samo poradí s chorobami, které jej sužovaly i mnoho let. Jsou známy případy revmatiků, kteří se po náhodném pobodání včelami zbavili svých potíží. Jistě je možné, že zde svou roli sehrála i skutečnost, že revmatik konečně rozhýbal své nemocné klouby při útěku před útočícími včelami, ale zcela určitě zde svou pozitivní úlohu sehrál i účinek včelího jedu. V zemích na východ od nás existují celé kliniky, které léčí revmatické choroby vedle fyzikálních metod i včelím jedem. A výsledky jsou přinejmenš ím zajímavé. Sám mám zkušenosti s léčením některých úponových bolestí, například takzvaného tenisového lokte. Je to ohraničená bolest loketního kloubu v místě, kde se upínají šlachy zajištující rotační pohyb předloktí. Po některé činnosti (nemusí to byl vždy jen tenis, ale i každá jiná fyzická práce) dochází k přetížení tohoto úponu, které se projevuje bolestí někdy i otokem. Jsou to bolesti vytrvalé, dlouhodobé, značně znepříjemňující běžné každodenní úkony. Včelí žihadlo aplikované do bolestivého místa může přinést zlepšení nebo i úplné vymizení potíží. Někdy je třeba aplikaci žihadla opakovat. Rovněž jsem zaznamenal velmi dobrý efekt aplikace včelího jedu formou žihadla u přetrvávajících otoků při opakovaném podvrtnutí kotníku. Používání včelího jedu je rovněž dobře známo lékařům zabývajícím se takzvanou popudovou léčbou, jejímž cílem je vyprovokovat vlastní organismus nemocného, aby si začal dělat na svém území pořádek. Samozřejmě že léčba včelím jedem není určena pro alergiky na včelí jed, k opatrnosti b ych nabádala vůbec u všech typů alergií, dále včelí jed není vhodný u lidí vyčerpaných, stresovaných, a samozřejmě se nesmí aplikovat u lidí s teplotou, u těhotných a u nemocných s ledvinovou nebo srdeční nedostatečností. Riskantní je i jeho použití u žen v období menstruace nebo u pacientů s krevním onemocněním.